voorpagina
voorpagina
zoeken
voorpagina

Stadsmuseum Doetinchem

The Passion in Art

The Passion in Art, samengesteld door kunsthistorica Maria Driessen, is een exposite over het lijdensverhaal van Christus. 19 (hedendaagse) kunstenaars geven op tweeërlei wijze hun interpretatie van het lijdensverhaal. Enerzijds de klassieke opvatting volgens de leer van de kerk, waarbij het lijden van Christus centraal staat. Anderzijds vanuit de visie van het universele menselijk lijden.

Het Museum Krona in Uden (voorheen het Museum voor Religieuze Kunst) heeft een aantal fraaie bruiklenen gegeven van Marc Mulders, Gijs Frieling, Hans van den Krommenakker, Hans van Hoek, Batia Suter, Marrie Bot, Gerard Mathot en Erszébet Baerveldt.

De kunstwerken die zijn geselecteerd vertegenwoordigen beide visies. Marc Mulders bijvoorbeeld volgt de religieuze betekenis, waar Gijs Frieling een vertaalslag maakt naar hedendaags menselijk lijden.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft bruiklenen ter beschikking gesteld. De hele collectie van de Rijksdienst bevindt zich in een gloednieuw gebouw in Amersfoort. Uit deze collectie zijn bijzondere werken geselecteerd van befaamde kunstenaars als Lucebert, Dolf Henkes en een anonieme 17de eeuwse meester.

Verder is er een boeiende fotoreportage van Willem Kuijpers te zien over de boete bedevaarten op Sicilië en een ets naar Rembrandt.

In de tuin van het museum is de verbinding met de kerken uit de gemeente Doetinchem gemaakt door de kruiswegstaties die ter gelegenheid van The Passion zijn gemaakt, op te stellen. Dit is tot stand gekomen door de Protestantse Gemeente Doetinchem in samenwerking met de vierplek Gaanderen / Slangenburg.

Kruisiging van anonieme 17de eeuwse meester

Kruiswegstatie uit Limburg

In het Limburgse kerkje van Wahlwiller bevindt zich een zeer bijzondere kruiswegstatie van beeldend kunstenaar Aad de Haas (1920-1972). De Haas vervaardigde de statie in combinatie met muurschilderingen in opdracht van de toenmalige pastoor vanaf 1946. Omdat hij koos voor een heel eigen opvatting in de verbeelding van het passieverhaal, ontstond er vrijwel meteen ophef. Kort samengevat: de hetze ontaardde zodanig dat het tot een veroordeling uit Rome kwam en toen moest De Haas op bevel van de bisschop in 1949 zijn kruiswegstatie zelf uit de kerk verwijderen.

In feite was het hele project voor De Haas een persoonlijke lijdensweg. Dat maakt deze staties uniek: de manier waarop het passieverhaal door De Haas is verbeeld en de persoonlijke lotgevallen van De Haas die daarmee verbonden zijn. In 1980 zijn de staties weer terug geplaatst in de kerk van Wahlwiller. De werken kunnen niet uitgeleend worden en zijn daarom op professionele wijze gefotografeerd en is deze unieke kruiswegstatie in Doetinchem te zien.

Stadsmuseum Doetinchem

Burgemeester van Nispenstraat 2
7001 BS Doetinchem

OPENINGSTIJDEN

Maandag Gesloten Dinsdag 10.00 tot 13.00 uur Woensdag 10.00 tot 13.00 uur Donderdag 10.00 tot 16.00 uur Vrijdag 10.00 tot 16.00 uur Zaterdag 10.00 tot 16.00 uur Zondag 13.00 tot 16.00 uur

Website https://www.stadsmuseumdoetinchem.nl/exposities/nu-te-zien/