voorpagina
voorpagina
zoeken
voorpagina

Pearl Perlmuter

De mythe van een miskende kunstenares

Dit artikel is verschenen in het december-nummer van Raffia. Issn: 15692051, 20 december 2008

Op 7 mei 2008 overleed de beeldhouwster Pearl Perlmuter. Zij bracht een eigenzinnig oevre tot stand, waarvoor zij tijdens haar leven veel erkenning en aandacht heeft gekregen. Desondanks gaan haar werk en haar persoon vergezeld van het predikaat “miskend”. Is dit ingegeven door de werkelijkheid of is er sprake van een mythe?

Raffia wordt uitgegeven door het “Institute for Gender Studies” van de Radboud Iniversiteit Nijmegen en verschijnt vier keer per jaar. Raffia is te koop bij Boekhandel De Feeks, Assata, Roelants/De Oude Mol, Dekker van de Vegt en de URD-Kiosk op de campus (Thomas van Aquinostraat).

Meer informatie vindt u op de website over Raffia.